Thursday 25 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Zandhagedis

De eisen aan een geschikte habitat voor de zandhagedis komen sterk overeen met die van de gladde slang. Zandhagedissen komen vooral voor op droge heide met hier en daar wat opgaande begroeiing in de vorm van kleine bomen en struiken.

Zandhagedis
foto