Thursday 25 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Niet geselecteerde

Nachtzwaluw en slechtvalk

De nachtzwaluw wordt vermeld in de Vogelrichtlijn en in de categorie ‘kwetsbaar’ van de Rode Lijst. Ook voldoet deze soort aan het i-criterium. De nachtzwaluw is echter niet als doelsoort geselecteerd, aangezien het een soort is die met name broedt op heidevelden, zandverstuivingen en kapvlaktes. In 2006 toen de soort in het plangebied is waargenomen, bestond er door de aanleg van de poelen een kale zandvlakte. Door successie is het kale zand verdwenen, zodat het plangebied voor de nachtzwaluw geen geschikte biotoop meer herbergt.

De slechtvalk is vanaf 2007 af en toe jagend in het plangebied waargenomen. Slechtvalken hebben geen specifieke habitat, maar stellen wel eisen aan hun nestlocatie: deze moet hooggelegen zijn (richels op rotswanden of vallenkasten op hoge gebouwen of zendmasten). Vanwege de afwezigheid van hoge nestlocaties en de weinig specifieke habitatvoorkeur heeft het weinig zin de slechtvalk als doelsoort te selecteren. Bekend als broedvogel van een Venlose kerktoren.Nachtzwaluw

foto