Thursday 25 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Poelkikker

Verzuring, verdroging, verlanding, eutrofiëring en waterverontreiniging vormen bedreigingen voor een gunstige aantalsontwikkeling bij de poelkikker (Hom et al., 1996). De biotoop van de poelkikker bestaat vooral uit zonnig gelegen kleine wateren, zoals poelen – behalve zeer kleine - en sloten. De omgeving hoeft niet bijzonder waterrijk te zijn. Ook in voedselrijke vennen op zandgrond kan de soort worden aangetroffen. De poelkikker is als alle groene kikkers ook buiten de voortplantingstijd meestal in of bij het water aanwezig. De meeste dieren overwinteren waarschijnlijk op het land (Van der Coelen, 1992).

Poelkikker
foto