Saturday 10 June 2023 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail snbrongebiedaalsbeek@delta.nl

Intensiever graslandbeheer

Perceel 5 (het zogenaamde dassenweitje) en perceel 6 (de walnotenboomgaard) worden speciaal beheerd ten behoeve van de das. Omdat dassen bemeste, kort gevreten vochtige graslanden gebruiken om er regenwormen te vangen, zal het dassenweitje intensiever worden begraasd en af en toe worden bemest. Beide percelen kunnen ook in het broedseizoen (1 maart – 1 juli) worden begraasd.

foto