Thursday 25 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

De selectie (Tabel)

Tabel 1 geeft een overzicht van de bijzondere soorten die er in het gebied zijn waargenomen. Tevens is de waarnemer of bron weergegeven en de score volgens de itz-criteria (overgenomen uit het Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al., 2001).

Tabel 1. Bijzondere soorten en hun status

Soort

Locatie

Jaar van waarneming

Bron

Vogel- of Habitatricht-lijn (bijlage IV)

Rode lijst

ITZ

Bermpje

In poel en Aalsbeek in plangebied

2007

Hovens

-

-

iz

Beekforel

monding Aalsbeek

2005

Dorenbosch et al., 2006

-

VN

TZ

Beekprik

Aalsbeek in plangebied
Monding Aalsbeek

1984
2005

Hovens
Dorenbosch et al, 2006

-

BE

ITz

Alpenwater-salamander

poel

2007

Hovens

-

-

iz

Vinpoot-salamander

poel

1996

Van Schaik (2004)

-

KW

itz

Poelkikker

nabij plangebied

2006

Coenen (pers. med.), Van Schaik (2004)

HR4

KW

Itz

Boomkikker

‘Snelle Sprong’

 

Hermans (1960)

HR4

BE

ITz

Kam-salamander

nabij plangebied

1990

Van Schaik (2004)

HR4

KW

itz

Rugstreeppad

5 poelen

2007

Van Eijk, Hovens, Van Schaik (2004)

HR4

-

It

Gladde slang

steilrand

1970-1990

Van Eijk, Van Schaik (2004)

HR4

BE

ITz

Zandhagedis

steilrand

2007

Van Eijk, Van Schaik (2004)

HR4

KW

Itz

Levendbarende hagedis

plangebied

2007

Van Eijk, Van Schaik (2004)

-

-

-

Hazelworm

plangebied

2006

Van Eijk, Van Schaik (2004)

-

KW

Itz

Tweekleurige vleermuis

plangebied

2007

Hovens

HR4

-

I

Gewone grootoor-vleermuis

plangebied

2007

Hovens

HR4

-

It

Das

plangebied

2007

Hovens, Van Eijk

-

-

tz

Wild zwijn

plangebied

2007

Van Eijk

-

-

-

Lepelaar

poel in plangebied

2006

Van Eijk

VR

-

IZ

Geelgors

plangebied

 

Hovens, Van Eijk

-

-

iT

Kleine plevier

plangebied

2007

Hovens, Van Eijk

-

-

-

Roodborst-tapuit

plangebied

2007

Hovens, Van Eijk

-

-

Tz

Zwarte specht

steilrand

2007

Hovens, Van Eijk

VR

-

Iz

Bonte vliegenvanger

plangebied

2007

Van Eijk

-

-

iz

Bosruiter

poel

2007

Van Eijk

VR

-

I

Witgatje

poel

2007

Van Eijk

-

-

-

Oeverloper

poel

2007

Van Eijk

-

GE

-

IJsvogel

poel

2007

Van Eijk

VR

-

ITZ

Kuifeend

poel

2007

Hovens, Van Eijk

-

-

-

Kerkuil

plangebied

2007

Van Eijk

-

KW

iTz

Boomvalk

jagend in plangebied

2007

Van Eijk

-

KW

-

Slechtvalk

jagend in plangebied

2007

Van Eijk

VR

GE

IZ

Nachtzwaluw

plangebied

2006

Van Eijk

VR

KW

ITz

Grasmus

plangebied

2007

Hovens, Van Eijk

-

-

it

Kleine parelmoer-vlinder

plangebied

2006

Van Eijk

-

KW

Tz

Koninginnen-page

plangebied

2007

Van Eijk

-

GE

T

Reuze-paardestaart

nabij plangebied

2007

Van Eijk, Holtmühle (s.a.)

-

-

-

Toelichting bij tabel:

ITZ of itz:
i: internationaal gezien heeft Nederland een relatief grote betekenis voor het behoud van de soort;
t: de soort vertoont in Nederland een dalende trend;
z: de soort is in Nederland zeldzaam.
In welke mate een doelsoort aan de itz criteria voldoet, komt tot uiting in het gebruik van een hoofdletter (sterke mate) of een kleine letter (mindere mate).

HR4     = Habitatrichtlijn bijlage 4
VR       = Vogelrichtlijn

Afkortingen van de categorieën van de Rode Lijsten:
VN       = verdwenen uit Nederland
EB       = ernstig bedreigd
BE       = bedreigd
KW      = kwetsbaar
GE       = gevoelig

foto