Thursday 25 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Hagen en struwelen

Op diverse locaties in het plangebied (buiten de rasters) zijn struwelen en struweelhagen aangeplant. Deze vormen op den duur een geleiding voor de aanwezige dassen, een landhabitat voor amfibieën en een broedgebied voor struweelvogels. De hagen zullen als struweelhaag worden beheerd door periodiek delen terug te zetten. De recent geplante struwelen en struweelhagen worden tegen paarden uitgerasterd, zodat ze zich kunnen ontwikkelen. In de door paarden begraasde delen van het plangebied wordt de begrazingsintensiteit op een zodanig peil gehouden dat spontane struweelvorming optreedt.

foto