Thursday 25 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Das

Dassen zijn nachtdieren met een voorkeur voor kleinschalige agrarische landschappen met weiden, akkers, verspreide bosjes en hagen. Dassen zijn alleseters; ze voeden zich hoofdzakelijk met regenwormen, maar eten daarnaast ook insecten, valfruit, maïs, bessen, muizen, graan en eikels. Omdat regenwormen het hoofdbestanddeel van het dassendieet uitmaken, vormen (bemeste) weilanden een belangrijk onderdeel van het foerageergebied. Dassenburchten liggen vooral in bosranden, kleine bosjes, houtwallen en dergelijke.

Das
foto