Wednesday 19 June 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

ANBI

1. Naam: Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek

2. RSIN: 818795827

3. Contact: 077-4642999, snba06@delta.nl

4. Het beheren van ongeveer 20 ha natuurgebied, liggen tussen de A73 en de Steilrand in Belfeld, bestaande uit voormalige agrarische terreinen, onttrekken aan hun oorspronkelijke landbouwfunctie en enkele ha bos. Zie pagina INFORMATIE.

5. Actueel beleidsplan: oorspronkelijke natuurwaarden herstellen met speciale aandacht voor brongebiedjes en hun vegetatie, terugkeer heidevegetaties, tegengaan van verruiging en dreigend dichtgroeien van de 15 amfibiepoelen. Deelname aan provinciaal Stimuleringsplan Knoflookpad. Begrazing door grote grazers zoals Exmoorponies en Schotse Hooglanders. Hierbij geholpen door sponsors (zie de sponsorpagina) en een pool van ruim 50 vrijwilligers uit de regio.

6. 2019: Voorzitter PWG Jacobs, secretaris drs. CTJJ van Eijk, penningmeester ir. H. Hovens

7. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk.

8. Voor een actueel verslag van alle werkzaamheden: zie tabblad NIEUWS. Er is 2x per jaar een grote vrijwilligersdag. Verder wordt er nagenoeg elke vrijdag door een harde kern gewerkt aan rasteronderhoud en noodzakelijke snoei- en maaiwerkzaamheden.

9. Ons banknummer NL24RABO0119194872

foto