Thursday 25 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Steenuilen

Aangezien we in ons beheergebied een aantal aantrekkelijke steenuilbiotopen hebben, zijn er op 15 november een drietal steenuilkasten verspreid door het gebied opgehangen. Op deze manier proberen we de vestiging van steenuilpaartjes te bespoedigen. Hieronder een foto van medewerkers van Faunaconsult tijdens het ophangen van de kasten:

foto