Monday 26 February 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Natuurwerkdag november 2022

Op zaterdagmorgen 5 november verzamelden zich een 15-tal personen in de loods aan de Verlengde Rietweg. Na koffie en cake werden door Hans Hovens de taken verdeeld en daarna vertrokken de verschillende groepjes het veld in. Er is deze dag hard gewerkt aan het afzetten van enkele singels (zie foto's) en het verwijderen van berken-, wilgen- en elzenopslag. Een groepje heeft de afrasteringen nagelopen en waar nodig de weipalen vervangen, een andere groep heeft een dode en scheef gewaaide boom die gevaarlijk over pad en afrastering hing, veilig laten "landen". Kortom: een gezellige dag waarin veel zinvol werk is verricht. Onze dank aan alle vrijwilligers en zeker ook aan de dames van de catering!

foto