Wednesday 19 June 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Zomerexcursie 6 augustus 2022

Op deze zaterdagmorgen telden we een kleine twintig deelnemers aan onze zomerexcursie. Na een kort welkomstwoord, werd gestart met een wandeling door ons gebied langs braamstruwelen, vennetjes en bloemrijke weilanden. Heel wat soorten werden gezien én gefotografeerd, waarvan hier een kleine, niet volledige opsomming:

Kleine Zonnedauw, Moerasrolklaver, Grote Pimpernel, Geelgroene Zegge, Moeraskartelblad, Moeraswolfsklauw, Blauwe Knoop, Ratelaar, Cranberries (!), Levendbarende hagedis, Boomkikker, Moerassprinkhaan, Gewone pad, Zebrarupsen.

Hieronder nog foto's van het gezelschap:

foto