Wednesday 19 June 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Terugblik 2020

Ondanks alle Coronabeperkingen van 2020 waardoor de twee vrijwilligersdagen niet door konden gaan, hebben we binnen de Stichting niet stilgezeten. Integendeel!

Met inachtneming van alle Coronaregels is het vrijwilligers toch gelukt om de omgeving van de Vogelkijkwand op te schonen, bosjes te dunnen, takken op rillen te leggen en te maaien, maaisel te harken en op hopen te leggen. Ook regelmatige controles van de afrasteringen en waar nodig de reparaties hieraan, vroegen aandacht. Allemaal bedankt voor jullie inzet! 

       

Onder regie van Natuurrijk Limburg en met een subsidie van 4400,- van de Provincie zijn 3 poelen opgeschoond en dat was hard nodig. Een gespecialiseerd bedrijf heeft drie dagen gewerkt om de poelen die volzaten met riet en slib weer in volle glorie te herstellen. Hierdoor kunnen ze weer dienen als voortplantingsbiotoop voor allerlei soorten amfibieen zoals de Kamsalamander, Rugstreeppad, Knoflookpad en Boomkikker. Op de foto de rupskraan in werking:

Een van de drie vijvers bevatte vis en is en passant visvrij gemaakt Het eindresulaat staat hieronder:

In een van de weilanden zijn een paar stroken licht geploegd en hier is een zaaibed gemaakt. Begin maart wordt een gras/kruidenmengsel ingezaaid met soorten die passen in dit vegetatietype. Hierdoor wordt een aantrekkelijk landbiotoop gecreeeerd voor o.a. Rugstreeppad, Hazelworm en hagedissen. Veel soorten insecten zullen worden aangetrokken door de bloeiende planten.

 

foto