Thursday 25 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Voorjaar 2020

Op dit moment, 11 april 2020, is het voorjaar werkelijk losgebarsten. Overal vliegen Oranjetipjes, trommelen spechten en fluiten Zwartkoppen. Op 10 april weer de eerste koekoek gehoord. In de avond kikkerkoren. 

Onderstaande foto's geven een beeld weer van een herpetologische inventarisatieronde in ons gebied. Een heel enthousiaste vrijwilliger bemonstert een van de poelen en met behulp van fuiken kunnen we vaststellen welke soorten in ons gebied voorkomen. In ieder geval veel Alpenwatersalamanders en Kleine Watersalamanders.

foto