Thursday 25 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Grote opkomst Natuurwerkdag

Op 3 november konden we uiteindelijk een 35-tal personen begroeten waaronder verschillende kinderen. Na de opening door Hans Hovens, waarbij hij speciale aandacht vroeg voor het onverwachte overlijden van onze voorzitter Ton Borghs, is er bijzonder hard gewerkt. Er zijn banen maaisel weggeharkt, er is over een aanzienlijke lengte een nieuwe afrastering geplaatst (nog niet helemaal af), watercrassula verwijderd, gezaagd en gesnoeid. Bijzonder blij zijn we met het werk van Henk Bokkers die samen met anderen de kolossale klus van de vogelkijkwand op zich heeft genomen. Deze wand, bereikbaar via een klein paadje aangegeven door een bord, geeft de mogelijkheid om water- en moerasvogels te zien en te fotograferen. De eerste IJsvogel is er al gezien!

De catering was weer voortreffelijk, heerlijke soepen, en de broodjes waren verzorgd door Amra!

foto