Tuesday 26 September 2023 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Natuurwerkdag 3 november 2018

Brongebied Aalsbeek

Het brongebied Aalsbeek is een gevarieerd natuurgebied en is voornamelijk particulier eigendom. Het gebied wordt zo natuurlijk als mogelijk beheerd, door middel van begrazing met Exmoorpony's.


Ook dit jaar doen we weer mee aan de provinciale natuurwerkdag van het IKL op 3 november 2018.

Werkzaamheden

Tijdens de vrijwilligersdag willen we onder meer het volgende gaan doen: Het pad naar het vogelkijkscherm bijwerken, zitbank plaatsen, wegwijzer maken; rasteronderhoud en raster verplaatsen; afzagen van boompjes en het afgezaagde materiaal op takkenhopen leggen. Verder opruimen van vuil (ingewaaid plastic, blikjes e.d.). Omdat het afzagen van boompjes het meeste werk is, verzoeken we jullie zoveel mogelijk takkenzagen en -scharen mee te nemen. Ook handig zijn kruiwagens en werkhandschoenen.

Tijd

Van 9.30 tot 14.30, 3 november 2018

 

We verzamelen bij

Belfeld, Verlengde Rietweg 4 bij loods, Limburg

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

zagen, snoeien en takken slepen

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Hans Hovens
info@faunaconsult.nl
077-4642999

of de provinciale coordinator

Wouter Jansen
w.jansen@ikl-limburg.nl
046-3030552

 

Voor koffie, thee, soep en broodje wordt gezorgd.

 
foto