Tuesday 26 September 2023 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

persbericht: Voorlichtingsavond Knoflookpad Belfeld

 

Knoflookpad terug in Belfeld!

 

De Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek organiseert op maandagavond 12 maart om 19.30 uur een voorlichtingsavond over het project ‘Herstel van bijzondere natuurwaarden bij de steilrand te Belfeld. Met de knoflookpad als ambassadeur.’ in café Juliana in Belfeld.

 

In het brongebied van de Aalsbeek en de daarnaast gelegen steilrand te Belfeld kwamen vroeger zeer bijzondere planten en dieren voor. Door schaalvergroting, mechanisatie, intensivering, pesticidengebruik en aanplant van Amerikaanse eik en grove den op de steilrand, gingen veel van deze natuurwaarden in de 20e eeuw verloren. Om typische diersoorten van het boerenland en de steilrand weer terug te krijgen, is het projectvoorstel ‘ Herstel van bijzondere natuurwaarden bij de steilrand te Belfeld. Met de knoflookpad als ambassadeur.’  geschreven. De Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek heeft onlangs van de Provincie Limburg een subsidie van € 26.485,- gekregen om dit project te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden er geld en middelen ingebracht door Sanders & Geraedts, Staatsbosbeheer, Gemeente Venlo en ecologisch adviesbureau Faunaconsult.

 

Tijdens de voorlichtingsavond in café Juliana zal ecoloog Hans Hovens van Faunaconsult wat vertellen over de geschiedenis van de gebieden bij de Aalsbeek en de steilrand. Daarnaast zullen de maatregelen worden toegelicht die nodig zijn om de gebieden weer geschikt te maken voor de knoflookpad en andere doelsoorten als patrijs en gladde slang. Zo zullen er open verbindingszones worden gemaakt door het kappen van Amerikaanse eik en grove den, boomsoorten die hier van origine niet thuis horen. Als de gebieden zijn ingericht, zullen hier de komende jaren, verdeeld over meerdere poelen, larven van de knoflookpad worden uitgezet.

 

De voorlichtingsavond is voor iedereen gratis toegankelijk en opgave is niet nodig. De voorlichtingsbijeenkomst begint om 19.30 uur en zal ongeveer tot 21.30 uur duren. Locatie: café Juliana Koninginneplein 6 in Belfeld.

 

foto