Tuesday 26 September 2023 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Knoflookpadden!

Vandaag ontvingen we verheugend nieuws van de Provincie. Zie hiervoor onderstaand persbericht:

 

Knoflookpad terug in Steilrand Belfeld en Brongebied Aalsbeek

Binnenkort krijgen de gebieden rond de Steilrand in Belfeld en Brongebied Aalsbeek één van haar karakteristieke bewoners terug: de knoflookpad. Het gebied wordt geschikt gemaakt door het kappen van de Amerikaanse eik en de grove den, boomsoorten die hier van origine niet thuis horen. Van de open stukken die zo ontstaan profiteert de knoflookpad. Om dit te realiseren ontvangt Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek € 26.485,- van de Provincie Limburg.

Naast de knoflookpad gaan ook andere soorten profiteren van de nieuwe situatie, zoals de zandhagedis en de grauwe klauwier. Dit zijn beschermde soorten waarvoor de Provincie Limburg een belangrijke opgave heeft om ze duurzaam in stand te houden.

Vrijwilligers van de stichting starten dit jaar nog met het project. Dit doen zij samen met Staatsbosbeheer, Faunaconsult en Sanders & Geraedts BV. Als het gebied is ingericht, is de tijd rijp om een van de zeldzaamste dieren van Nederland een nieuwe kans te geven. Aangezien de pad niet op eigen kracht het gebied kan bereiken brengt de stichting de knoflookpad terug bij de Steilrand en het brongebied. Eind 2020 moet het project zijn afgerond.

Gedeputeerde Hubert Mackus: “Op een handjevol plekken in Limburg komt de knoflookpad nog voor. Het wordt tijd dat de soort gered wordt door dieren bij te plaatsen. We zijn blij dat we de Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek kunnen helpen met deze bijdrage.”

foto