Tuesday 26 September 2023 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Natuurwerkdag 2017

Op 4 november, op een zonnige zaterdag, meldden zich 18 vrijwilligers aan de Verlengde Rietweg. Na een korte uitleg door Hans Hovens, werd er op verschillende locaties gezaagd, gesnoeid en geharkt. Dit is hard nodig anders zouden de mooiste plekjes snel overwoekerd worden door de opslag van wilg, berk, populier en els. Al het gemaaide materiaal werd bij elkaar geharkt en in rijen en hopen gelegd. Deze vormen dan weer overwinteringsbiotopen voor insecten, amfibieën en reptielen. Onze dank gaat uit naar de inzet van deze mensen. Een speciaal woord van dank aan een van onze soepsponsors Mia Hovens!

Hieronder een sfeerfoto:

foto