Tuesday 26 September 2023 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Inzet van Vrijwilligers

Beste vrijwilligers,

 

Op zaterdag 21 oktober jongstleden is er tijdens de vrijwilligersdag weer heel veel gebeurd. Zo is er onder andere een afrastering geplaatst, zijn er lisdoddes uit poelen verwijderd, is er heel veel maaisel bijeen geharkt en konden we bij de lunch genieten van soep die gesponsord en gemaakt wordt door de dames Mia Hovens en Suzanne Genten.  Allen heel hartelijk bedankt voor jullie inzet! In het gebied bij de Aalsbeek is echter nog van alles te doen: de Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek doet daarom aanstaande zaterdag ook mee aan de landelijke Natuurwerkdag. In het hele land wordt op deze dag gewerkt aan het behoud en herstel van natuur en landschap dichtbij huis (zie ook www.natuurwerkdag.nl). We weten uiteraard dat er maar 2 weken tussen de laatste vrijwilligersdag en deze natuuwerkdag zitten, maar voor wie zin en tijd heeft: we zoeken nog mensen voor de volgende werkzaamheden:

  • Er zal een deel van het gebied worden gemaaid, waarna het maaisel naar bestaande takkenhopen moet worden geharkt. Ook ligt er nog maaisel van de vorige maaibeurt, dat bijeen moet worden geharkt. Hiervoor zijn harken aanwezig.
  • Het verwijderen van boomopslag (het snoeien van jonge boompjes) en het gesnoeide materiaal op takkenhopen leggen.
  • Het verwijderen van lisdoddes uit de poelen; hiervoor dien je zelf een waadpak mee te nemen.
  • Het bijwerken van het pad naar het vogelkijkscherm evenals de plek rondom het vogelkijkscherm.
  • Het verwijderen van het plantje watercrassula.
  • Dit plantje woekert extreem en groeit zo snel, dat het andere water- en oeverplanten kan verstikken. We lopen momenteel om de paar dagen de poelen in het gebied na om de daar aanwezige watercrassula te verwijderen.

 

Als je zaterdag mee wilt doen is het handig om werkhandschoenen en laarzen mee te nemen: laarzen zijn echt aan te bevelen, omdat het in het gebied drassig kan zijn! Ook kinderen zijn van harte welkom! Omdat het zagen van boompjes veel werk is, worden jullie verzocht zoveel mogelijk kruiwagens, kettingzagen, bosmaaiers, snoeischaren en takkenscharen zelf mee te nemen.

De natuurwerkdag start om 9.30 uur bij de loods van Charles van Eijk, Verlengde Rietweg 4 in Belfeld, waar koffie, thee, limonade en iets lekkers klaarstaan en waar uitleg zal worden gegeven over de verschillende werkzaamheden. Rond 12.30 uur zal worden gezorgd voor soep en broodjes. Rond 14.30 uur sluiten we de vrijwilligersdag af met een drankje; mocht je eerder naar huis willen gaan of alleen ’s ochtends of ’s middags kunnen, dan is dat natuurlijk geen enkel probleem.

Aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl maar kan ook gewoon via info@faunaconsult.nl.

 

Hopelijk tot aanstaande zaterdag!

 

Met vriendelijke groet,

namens de Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek

Ton Borghs, Hans Hovens, Charles van Eijk

 

foto