Wednesday 19 June 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Succesvolle Natuurwerkdag

Afgelopen zaterdag 7 november melden zich 28 vrijwilligers bij de loods aan de Horsterberg. Na een kort woord van welkom, werd het programma ontvouwd. Daarna zijn in groepjes een stevig aantal klussen aangepakt.

Een kleine bloemlezing:

Zo is de berkenopslag aan de zuidoostzijde gemaaid om de struikheide meer kansen te geven en dat is weer heel belangrijk voor onze zandhagedissenpopulatie en biedt meer ontwikkelingskansen voor een specifieke vegetatie van schrale bodems. Een aantal vrijwilligers hebben beslist spierpijn want ze hebben het maaisel bij elkaar geharkt en op hopen gelegd. De oprukkende begroeiing bij de vogelkijkwand is gesnoeid zodat het uitzicht over een deel van de poel weer mogelijk is (foto Peter en zoon Paddy). Rond de vijver bij de Smittyfarm zijn met behulp van kettingzagen de vele jonge elzen aangepakt, zodat er meer zonlicht in de vijver komt  en dat is weer gunstig voor een goede onderwatervegetatie. Anderen hebben deze takken op lange rijen gelegd, o.a. om onze braamstruwelen te beschermen. Aan de noordzijde is een van onze veelbelovende vijvers gedeeltelijk leeggepompt en met de bosmaaier is vervolgens de alsmaar uitdijende kraag van riet en lisdodde verwijderd. Na een dag of drie is door de natuurlijke kwel de vijver weer vol en staat er volgend voorjaar een prachtige voortplantingspoel voor onze amfibeen klaar. Rond 14.30 uur werden de werkzaamheden beeindigd en konden we terugkijken op een bijzonder geslaagde vrijwilligersdag. Dank aan alle deelnemers!

  Active Image Fotografie Frank 

foto