Tuesday 26 September 2023 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Verslag vrijwilligersdag 4 oktober 2014

Op een wel zeer warme en zonnige eerste zaterdag van oktober waren er 14 personen afgekomen op onze uitnodiging om een paar uurtjes te komen werken in ons beheergebied. Na een kort welkomstwoord van Hans Hovens, waarbij er werd stilgestaan bij het plotselinge overlijden van de wbe-voorzitter Piet Visschers die altijd acte de presence gaf, werden de doelstellingen van deze dag uitgelegd. Er is gezaagd, gemaaid, geharkt en afgevoerd, zodat de verschraling van het gebied verdere kansen krijgt. En dit alles om de aanwezige populatie boomkikkers, maar ook andere amfibieen en reptielen volop nieuwe biotopen ter beschikking te stellen. Rond 14.30 uur konden we tevreden constateren dat zeker 10.000 m2 ontdaan zijn van ongewenste opslag van berken, wilgen, elzen en populieren. Erg bijzonder was de vondst van een bijzondere paddenstoel en wel de Rupsendoder, Cordyceps militaris.  Op de foto (Ton Borghs) is het langgerekte vruchtlichaam (oranje)  en de vlinderpop goed te zien.  

  Active Image

  Op onderstaande foto's van Frank Vosdellen is goed te zien wat het merendeel van de uitgevoerde werkzaamheden waren:

 

 

 
 
 
 

 

 

foto