Wednesday 19 June 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Vrijwilligersdag

Op zaterdag 2 november hebben we 30 vrijwilligers kunnen begroeten die op een vrijwel droge dag een hele boel werk hebben verzet. Zo zijn er o.a. twee eikenbanken voor de wandelaars geplaatst, staat er nu een richtingbord bij de ingang naar het vogelkijkscherm, is een behoorlijk oppervlak aan potentieel heidegebied ontdaan van boomopslag, zijn er weipalen verplaatst, ruigte gemaaid en bijeengeharkt,  en is zwerfvuil verzameld en afgevoerd. Heel wat van onze doelen van deze dag zijn bereikt en daar willen we alle deelnemers van harte voor bedanken!

Bankplaatsen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtingaanwijzer.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opslag_verwijderen.jpg

foto