Thursday 25 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Vrijwilligersdag samen met NLdoet

Op 15 en 16 maart organiseerde het Oranje Fonds voor de 9e keer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van ons land. In heel Nederland staken vrijwilligers de handen uit de mouwen bij maatschappelijke organisaties, zo ook op zaterdag 16 maart in het natuurgebied bij de Aalsbeek in Belfeld, voor de Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek.

Om 9.30 uur kwamen circa 15 vrijwilligers, waaronder twee hele jonge deelnemertjes, bijeen in de grote loods aan de Verlengde Rietweg in Belfeld. Daar kregen ze eerst koffie, thee of limonade met cake en uitleg over de geplande activiteiten in het natuurgebied. Daarna werd er in groepjes aan de slag gegaan. Zo werd er een deel van de afrastering rondom het gebied vervangen; op bepaalde plaatsen was de afrastering namelijk zo slecht geworden dat de Exmoorpony's die het natuurgebied begrazen, al meerdere malen het gebied waren uitgesprongen. De Stichting had daarvoor nieuwe weipalen aangeschaft met geld van het Oranje Fonds. Gelukkig was de voorspelde 6 graden vorst de nacht ervoor niet uitgekomen, waardoor de nieuwe weipalen goed de grond in konden worden geslagen. Ook de voorspelde sneeuw en regen bleven weg; bij enkele graden boven nul en af en toe  wat zon was het prima werken in de buitenlucht. Om 12.30 uur was er soep met broodjes voor iedereen, waarna er tot circa 14 uur nog werd doorgewerkt. Jagers van Wildbeheereenheid Maasterras hebben in het gebied een deel uitgerasterd, zodat er meer rust is voor patrijzen, fazanten, reeën en andere dieren. Elders in het natuurgebied zal dit voorjaar een halve hectare voor de patrijs worden ingezaaid, om de enkele koppels patrijzen, die nog aan de randen van industrieterrein Geloërveld voorkomen, helpen te overleven. Het aantal patrijzen is de laatste jaren dramatisch gedaald door ondermeer de oprukkende bebouwing en het verdwijnen van ruige akkerranden en  weiden met hagen. Andere werkzaamheden die nog tijdens Nldoet in het natuurgebied plaatsvonden waren het snoeien van jonge boompjes en vervolgens van het snoeimateriaal grote takkenhopen maken. Deze takkenhopen vormen een schuilplaats voor reptielen en een nestlocatie voor diverse vogels. Na afloop van alle werkzaamheden werd er nog gezellig nagepraat en nageborreld en kon er worden teruggekeken op een geslaagde dag waarin veel werk is verzet. De Stichting Aalsbeek wil hierbij nogmaals alle vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet!

 

foto