Wednesday 19 June 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Vrijwilligersdag voorjaar 2013

Beste vrijwilligers, 

Op 16 maart wordt wederom de grootste vrijwilligersactie van Nederland georganiseerd, genaamd ‘NLdoet’. Op diverse plaatsen in Nederland steken vrijwilligers de handen uit de mouwen voor een stichting, vereniging of zorginstelling. Wij als ‘Stichting Aalsbeek’ hebben ons voor NLdoet aangemeld, omdat wij die dag met een groot aantal vrijwilligers een deel van de afrastering rondom het natuurgebied bij de Aalsbeek willen vervangen. We hebben op deze dag minimaal 10 vrijwilligers nodig, die zich moeten aanmelden via de website van NLdoet www.nldoet.nl. Als zich namelijk 10 vrijwilligers hebben aangemeld via deze website, verdienen wij hiermee een bedrag van maar liefst 450 euro. Dit bedrag zal met name besteed worden aan de aanschaf van nieuwe weipalen. Dus: wil je op zaterdag 16 maart meehelpen met het vervangen van de afrastering (en andere klussen), meld je dan niet alleen aan via info@faunaconsult.nl, maar ook via de bovengenoemde website. Als je www.nldoet.nl intikt, klik je op ‘zoek een klus’ en vul je vervolgens bij ‘woonplaats’ Belfeld in en klik je op ‘zoeken’. Het scherm toont dan drie klussen in Belfeld, waaronder die van de Stichting Aalsbeek. Als je dan klikt op ‘bekijken’, verschijnt er een nieuw scherm met informatie over onze stichting en het plaatsen van de afrastering. Klik hier dan op ‘Aanmelden voor deze klus’, waarna je een aantal persoonsgegevens moet invullen. Als je dan tenslotte klikt op ‘aanmelden’ is de aanmelding afgerond.  

Wat gaan we zaterdag 16 maart allemaal doen? We willen zoals altijd om 9.30 uur verzamelen bij de loods van Charles van Eijk, Verlengde Rietweg 4 in Belfeld. We beginnen met koffie, thee, limonade en wat lekkers en rond 12.30 uur zal worden gezorgd voor soep en broodjes. Rond 14.30 uur sluiten we de vrijwilligersdag af met een drankje; mocht je eerder naar huis willen gaan, dan is dat natuurlijk geen enkel probleem. Tijdens deze natuurwerkdag willen we – naast het vervangen van de afrastering- ondermeer het volgende gaan doen:

-       het opruimen van vuil (ingewaaid plastic, blikjes e.d.);

-       het pad naar het vogelkijkscherm bijwerken;

-       het afzagen/afmaaien van boompjes en het afgezaagde materiaal op takkenhopen leggen.  

Omdat het afzagen van boompjes zoals altijd het meeste werk is, vragen we jullie zoveel mogelijk kettingzagen, bosmaaiers, snoeischaren en takkenscharen mee te nemen. Ook handig zijn kruiwagens, werkhandschoenen en laarzen.   

Wij zien jullie graag zaterdag 16 maart! Zoals gezegd graag aanmelden via de website van www.nldoet.nl  en ook graag via info@faunaconsult.nl, zodat de cateringdames weten hoeveel broodjes en soep gemaakt moeten worden.  

Dan nog even over de prijsvraag van Groen en  Doen; we hadden jullie verzocht een stem op de Aalsbeek uit te brengen en dat hebben er ook velen gedaan, waarvoor onze dank. Helaas hebben we te weinig stemmen gekregen om in aanmerking te komen voor een prijs. Het project ‘Tuin in de Stad’ en ‘Federatie Broekpolder’ hebben ieder een hoofdprijs ter waarde van 50.000 euro gewonnen.  

We hopen jullie zaterdag 16 maart te begroeten! 

Met vriendelijke groet,

namens Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek

Ton Borghs, Hans Hovens, Charles van Eijk

foto