Monday 27 May 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Voorjaar 2012

Het voorjaar is stevig begonnen: kikkerdril ( bruine kikker), overal padden, salamanders. Tjiftjaf (13 maart), Roodborsttapuit (19 maart), Zwartkop (23 maart) en Boerenzwaluw (6 april) weer terug. Een paartje zomertalingen is al een paar dagen te zien op de waterplas bij de Smittyfarm. En begin april nog steeds Witgatjes en een Oeverloper in het gebied.

Dit voorjaar wordt ook duidelijk dat we binnen ons beheergebied een nieuwe dassenburcht hebben.

En op 23 maart 's avonds een vrouwelijk exemplaar van de Berkenspinner waargenomen. Voor meer info: http://vlindernet.nl/fotoalbum.php?vlinderid=53&fotoid=16448&soort=vlinder 

foto