Wednesday 19 June 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Nieuwe poelen

In het kader van een zeer gewaardeerde sponsor-actie van de firma Sanders en Geraedts zijn er op 20 januari 2012 weer enkele

poelen gegraven in ons beheergebied. Het betreft een 4-tal relatief ondiepe poelen, speciaal bedoeld als voorplantingspoelen voor de

boomkikker, maar ook andere amfibieen zullen hiervan kunnen profiteren. Met deze nieuwe poelen is het ons gelukt om in een

maatwerkoplossing ideale biotoopomstandigheden voor de boomkikker te realiseren. Onderstaande foto geeft een beeld van de omvang

van de grootste poel in het weitje van Staatsbosbeheer.

SBBpoel.jpg 

foto