Wednesday 19 June 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Voorjaar 2011

Het voorjaar is defintief begonnen met de 25°C van zaterdag 2 april. Zwartkop is terug, boerenzwaluwen vliegen overal, kuifeenden op de plassen, hinnekende dodaars, kwakende groene kikkers en het eerste rugstreeppaddenkoor is weer gehoord. Geelgors, Rietgors en Roodborsttapuit laten zich weer zien en horen!  Kortom: kom wandelen (zie infobord bij de Smitty Farm)!
foto