Sunday 26 May 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

December 2009

zilverreiger1.JPGBehalve jagende buizerd, sperwer, torenvalk en havik, zien we regelmatig een vrouwtje van de Blauwe Kiekendief speurend over het gebied vliegen. In de sneeuw zijn pootafdrukken van ree, wild zwijn, das, veel vossen en haas te vinden, die in het gebied voedsel zoeken. Zwermen sijsjes bezoeken de elzen. Langs de bronbeekjes, die niet zo snel bevriezen, worden steltlopers waargenomen, o.a. het Witgatje.

En op 23 december 2009 stond er een Grote Zilverreiger in de beek langs de Molenbeekweg. Op 24 december blijkt het een groepje van 3 Zilverreigers te zijn die in ons gebied verblijven. Overwinteraars?

zilverreiger2.JPG

foto