Wednesday 19 June 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Derde vrijwilligersdag zeer succesvol

Op zaterdag 10 oktober werden er 's morgens om 9.30 uur een twintigtal personen welkom geheten. Na een kort welkomstwoordje van Piet Visschers (voorzitter van wbe Maasterras) en Ton Borghs (voorzitter van onze Stichting) werden door Hans Hovens de werkzaamheden uitgelegd en toebedeeld. De weergoden waren ons zeer welgezind, ze hebben de hele dag geen roet in het eten gegooid!  Rond 15.00 uur konden we samen tevreden concluderen dat er 250 meter wei-afrastering is gerealiseerd, grote oppervlakten Jacobskruiskruid-vrij zijn gemaakt, een groot infobord met vogelsoorten is geplaatst en selectief gezaagd is in de wilgen- en elzenopslag langs de vennen. Mooie dag en hulde aan de dames van de catering!
foto