Sunday 26 May 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Augustus 2009

Enkele zomerwaarnemingen: er cirkelen jonge buizerden boven het gebied. Jonge roodborsttapuiten wijzen op gelukte broedsels. Overal kun je juveniele kikkers en padden aantreffen. Bij de vennen is een watersnip aangetroffen. Ook de boomvalk is er aan het jagen op libellen (en mestkevers?).
foto