Tuesday 26 September 2023 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Winter 2008

Ook in de wintermaanden zijn er interessante dingen te zien: in januari 2009 wordt er regelmatig gejaagd door een vrouwtje van de Blauwe Kiekendief. Misschien wel op de Witgatjes die overwinteren langs de beek... Helemaal spectaculair is de waarneming van een klapekster in februari.
foto